svetova-skola

Světová škola

Naše gymnázium se v tomto školním roce zapojí do mezinárodního projektu Světová škola. Tento projekt funguje v České republice od roku 2006 a zaměřuje se na začlenění témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky. Globální rozvojové vzdělávání pomáhá pochopit rozdíly a podobnosti mezi životy lidí v rozvinutých a rozvojových zemích, upozorňuje na lokální a globální problémy a podporuje jejich řešení. Řadíme sem mnoho oblastí jako například propojenost světa a vzájemnou závislost, rozmanitost světa, životní prostředí, chudobu a nerovnosti, lidská práva a mír a řešení konfliktů. V rámci projektu Světová škola se snažíme podpořit a naplnit některé z cílů udržitelného rozvoje, které stanovil summit OSN v roce 2015 v New Yorku. Pro školní rok 2022/2023 Školní tým Světové školy GLNB zvolil cíl číslo 3 – Zdraví a kvalitní život. Výše zmíněný Školní tým Světové školy GLNB se skládá z vybraných studentů a pedagogů naší školy. Studenti byli vybráni volbou – část si zvolili žáci a studenti jednotlivých tříd, část pedagogové. Projekt je určen zejména pro studenty tříd prima až septima, každá ze tříd má ve Školním týmu své zástupce, kteří v rámci projektu budou spolupracovat na zvoleném cíli pro tento školní rok.

Gabriela Švédová

Školní tým Světové školy GLNB 2022/2023:

prima
 • Dominik Barfus
 • Filip Vinklárek
 • Tomáš Kuban
 • sekunda
 • Tomislav Géryk
 • Veronika Venclíková
 • tercie 
 • Jan Kryštofovič
 • Barbora Zbončáková
 • kvarta
 • Julie Tomková
 • Běla Zenáhlová
 • kvinta
 • Jan Skopalík
 • Vojtěch Kučera
 • sexta
 • David Hřivna
 • Miroslav Turna
 • septima
 • Milan Le
 • Eva Zbončáková
 • Marek Krejčí
 • pedagogové
 • Mgr. Gabriela Švédová
 • Mgr. Jitka Zapletalová
 • Mgr. Abigail Svobodová