svetova-skola

Světová škola

Po úspěšné certifikaci na Světovou školu naše škola pokračuje v cílech tohoto mezinárodního projektu i v tomto školním roce 2023/2024. Tento projekt funguje v České republice od roku 2006 a zaměřuje se na začlenění témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky. Globální rozvojové vzdělávání pomáhá pochopit rozdíly a podobnosti mezi životy lidí v rozvinutých a rozvojových zemích, upozorňuje na lokální a globální problémy a podporuje jejich řešení. Řadíme sem mnoho oblastí jako například propojenost světa a vzájemnou závislost, rozmanitost světa, životní prostředí, chudobu a nerovnosti, lidská práva a mír a řešení konfliktů. V rámci projektu Světová škola se zapojené organizace snaží podpořit a naplnit některé z cílů udržitelného rozvoje, které stanovil summit OSN v roce 2015 v New Yorku. Pro školní rok 2023/2024 Školní tým Světové školy GLNB zvolil téma Nerovnosti ve společnosti, věnujeme se tedy cílům číslo 5 a 10 – Rovnost mužů a žen a Méně nerovností. Výše zmíněný Školní tým Světové školy GLNB se skládá z vybraných studentů a pedagogů naší školy, kteří se scházejí především ve svém volném čase, aby společně plánovali a připravovali akce pro tento školní rok.

Gabriela Švédová

Školní tým Světové školy GLNB 2022/2023:

sekunda

 • Dominik Barfus
 • Filip Vinklárek
 • Tomáš Kuban

tercie

 • Tadeáš Buričan
 • Iva Vránová
 • Šimon Štoural

kvarta

 • Monika Bílovská
 • Jan Vítek
 • Richard Zdráhal
 • Barbora Zbončáková

kvinta

 • Eugeniuzs Hyrnik
 • Tereza Hradilová
 • Vít Venclík
 • Lucie Zapletalová

septima

 • David Hřivna
 • Miroslav Turna
 • Viktor Koňařík

pedagogové

 • Mgr. Gabriela Švédová
 • Mgr. Pavlína Viktorjeníková