Studentské prezidentské volby

V pondělí 12. prosince 2022 na našem gymnázium proběhly Studentské prezidentské volby, konané pod záštitou vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni. Naše škola se připojila k 515 školám po celé České republice a studenti nanečisto volili budoucí hlavu státu. Před samotnými studentskými volbami měli studenti možnost sledovat debatu prezidentských kandidátů se studenty a do této debaty přispět svými dotazy přes aplikaci sli.do.

Jak studentské prezidentské volby probíhaly?

Nejprve byla sestavena volební komise, která dostala přesné pokyny k průběhu voleb. Volit mohli pouze studenti starší 15 let. Vyčlenili jsme jednu učebnu a tu jsme upravili tak, aby připomínala reálnou volební místnost. Zasedala zde komise, jež kontrolovala identitu voličů, předávala hlasovací lístky společně s pokyny jak správně lístky označit. Studenti jednotlivě odcházeli za plentu a po upravení hlasovacího lístku jej vhazovali do připravené zapečetěné volební urny. Následně byly spočítány hlasovací lístky, vyřazeny lístky neplatné a sečteny všechny hlasy. Ty byly pak odeslány k celorepublikovému sečtení.

Výsledky studentských voleb

Jasnou vítězkou voleb podle preferencí středoškoláků je Danuše Nerudová (54,1 %), na druhém místě skončil Petr Pavel (25,7 %), třetí místo obsadil Andrej Babiš (9,9 %), na čtvrté místě se umístil Pavel Fischer (3,6 %) a na pátém skončil Marek Hilšer (2,6 %). Ostatní kandidáti (Jaroslav Bašta, Josef Středula, Tomáš Zima a Denisa Rohanová) získali méně než
2 % hlasů.

Cíl studentských voleb

Cílem projektu je přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Studenti středních škol se na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Věříme, že si studenti odnesli zkušenosti, které zužitkují v reálném životě.

Gabriela Švédová