Organizace školního roku 2022/2023

Začátek školního roku:                   pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny:                       čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny:                         sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024

Konec 1. pololetí:                            středa 31. 1. 2024

Jednodenní pololetní prázdniny:    pátek 2. 2. 2024

Jarní prázdniny:                              pondělí 12. 2. – neděle 18. 2. 2024

Velikonoční prázdniny:                   čtvrtek 28. 3. 2024

Konec 2. pololetí:                            pátek 28. 6. 2024

Hlavní prázdniny                             sobota 29. 6. 2024 – neděle 1. 9. 2024