Týden globálního vzdělávání

Naše škola se v průběhu října a listopadu v rámci projektu Světová škola zapojila do celoevropské akce Týden globálního vzdělávání, který je zaměřený na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Náplní letošního ročníku bylo hledání odpovědí na otázku: Jak (vy)tvořit udržitelný svět?

Studenti se účastnili projektu v několika rovinách, nejen jako posluchači, ale i jako aktivní tvůrci obsahu. Jako první akce proběhl dne 3. 10. online webinář, určený pro dva studenty z každé zapojené školy. Naši školu zastupovali dva septimáni – Adam Hinďoš a Marek Krejčí, kteří se naučili pracovat v programech Canva a Storyboardthat. Tito studenti následně proškolili další žáky školy, od tercie až po septimu.

Poté studenti napříč ročníky pracovali na zadaných tématech a vytvářeli své digitální výstupy. Sešlo se nám mnoho vydařených prací a je vidět, že si na nich studenti dali opravdu záležet a že jim tato tematika není cizí. Všechny digitální výstupy budou prezentovány na Dni otevřených dveří.

Dále jsme v některých předmětech realizovali dvě speciální výukové lekce, vytvořené pořádající organizací ARPOK, jejichž cílem bylo, aby se žáci seznámili s problematikou energií v historii a v současnosti, uměli si dát do souvislostí téma energií s dalšími globálními tématy a dokázali posoudit možnosti energií v budoucnu (s ohledem na jejich udržitelnost). První z lekcí nesla název Energie pro život a žáci prostřednictvím textů porovnávali výhody a nevýhody různých zdrojů energie. Druhá byla nazvána Města budoucnosti. Žáci diskutovali o výhodách a nevýhodách života ve městě, ve skupině simulovali práci zastupitelů města a vymýšleli řešení na zlepšení života ve městě v zájmu trvale udržitelného rozvoje.

Vrcholem projektu byla online konference, která proběhla 15. 11. a účastnili se jí zástupci tříd sexta a septima. Měli jsme možnost poslechnout si tři přednášky. Marek Krčál, matematik, výzkumník a vývojář umělé inteligence, nám prezentoval transformaci energetiky pro ochranu klimatu a energetickou suverenitu. Petr Kucka z Ekologického institutu Veronica vysvětloval udržitelné komunity nejen z pohledu energetiky. Jako poslední přednášející vystoupila Katarina Kováčová z organizace NaZemi s prezentací s názvem Energetika jako součást konceptu nerůstu. V průběhu konference byly představeny vybrané žákovské digitální výstupy, mezi nimiž jsme poznali i několik výstupů našeho gymnázia.

Všem zapojeným studentům i kolegům děkuji za spolupráci.

Gabriela Švédová