Výroční zprávy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.