Školská rada

Pozice

Jméno a příjmení

Kontakt

Funkční období

Za pedagogické pracovníky

předseda

Mgr. Helena Opluštilová

helena.oplustilova@glnb.cz

12.1.2023 – 11.1.2025

místopředseda

Mgr. Jiří Frnka

jiri.frnka@glnb.cz

12.1.2023 – 11.1.2025

Za zřizovatele

člen ŠR

 Ing. Jana Kašpárková

janakaspa28@seznam.cz

11.07.2021 – 11.07.2024

člen ŠR

Mgr. Ondřej Vlček

mgr.ondrej.vlcek@seznam.cz

11.07.2021 – 11.07.2024

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty

člen ŠR

Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

hrivna@mendelu.cz

4.10.2022 – 3.10.2025

člen ŠR

Hana Chalánková

hana.chalankova@gmail.com

4.10.2022 – 3.10.2025