Školská rada

Pozice

Jméno a příjmení

Kontakt

Funkční období

Za pedagogické pracovníky

předseda

Mgr. Helena Opluštilová

helena.oplustilova@glnb.cz

15.12.2019 – 14.12.2022

místopředseda

Mgr. Libuše Blahová

libuse.blahova@glnb.cz

15.12.2019 – 14.12.2022

Za zřizovatele

člen ŠR

 Ing. Jana Kašpárková

kasparkova@svclipnik.cz

11.07.2021 – 11.07.2024

člen ŠR

Mgr. Ondřej Vlček

mgr.ondrej.vlcek@seznam.cz

11.07.2021 – 11.07.2024

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty

člen ŠR

Bc. Kateřina Koblihová

katerina.koblihova@seznam.cz

15.01.2020 – 14.01.2023

člen ŠR

PhDr. Antonín Janásek,Dis.

janasek2@seznam.cz

01.09.2019 – 31.08.2022