Netradiční den otevřených dveří

Dne 1. 2. 2023 na našem gymnáziu proběhl Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Den otevřených dveří byl rozdělen do dvou částí – dopoledne probíhal projektový den Světový den výživy a v odpolední části si všichni mohli vyzkoušet různé aktivity a úkoly, které nachystali naši studenti ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů. Celá akce proběhla v rámci mezinárodního projektu Světová škola, do něhož jsme se v tomto školním roce rozhodli zapojit. Projekt se zaměřuje na začlenění témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky a školní tým si zvolil naplňovat cíl udržitelného rozvoje číslo 3 – Zdraví a kvalitní život, což se odráželo i ve výběru tématu projektového dne.

Při dopolední části projektového dne Světový den výživy byli studenti rozděleni do přibližně stejně velkých skupinek napříč ročníky, tedy pracovali ve věkově smíšených skupinkách. To studentům pomohlo lépe se vzájemně poznat, navázat nové vztahy a otevřít se jiným názorům. Studenti si prošli celkem pěti stanovišti. Na stanovišti s názvem Rodiny studenti srovnávali spotřebu potravin v různých zemích světa, na stanovišti Potravinová pomoc si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak pracují humanitární organizace, které distribuují potravinovou pomoc a jak je těžké někoho přesvědčit, aby pomoc poskytl. Další stanoviště s názvem Zdravě / nezdravě uvedlo studenty do problematiky zdravého stravování a ověřilo jejich dosavadní znalosti. Jiný pohled na výživu poskytlo stanoviště Super Size me, které na základě stejnojmenného dokumentu ukázalo studentům pohled na zdraví zasažené fastfoodem. Pro běžnou výuku netradiční metodu mohli studenti poznat na stanovišti Středoamerická kuchyně, kde se nejen dozvěděli mnoho zajímavých informací, ale ochutnali i tradiční, na místě připravený pokrm středoamerické kuchyně. Během této části k nám zavítalo několik návštěvníků, kterým touto formou za jejich návštěvu děkujeme.

Odpoledne návštěvníky u vchodu přivítala zdravá kavárna jednotlivých tříd našeho Gymnázia. Studenti všech ročníků si pro příchozí připravili občerstvení ve formě jak slaných, tak sladkých pokrmů, dokonce i nápojů. Plán prohlídky školy připravila třída septima a návštěvníky na trase doprovázeli studenti z jejích řad. Bylo připraveno mnoho aktivit v rámci jednotlivých předmětů pod taktovkou studentů, jmenujme například zážitkový Escape room, který měla na starosti třída kvarta ve spolupráci s vyučujícími matematiky, aktivity do jazyka anglického si připravili studenti kvinty, ostatní cizí jazyky měli na starosti studenti sexty, do aktivit pro stanoviště zeměpisu a biologie přispěli studenti sekundy, český jazyk
a výtvarnou výchovu pomáhali připravit studenti tercie a naši nejmladší studenti primy se hrdě vypořádali s úkoly pro stanoviště základů společenských věd a dějepisu. Dále příchozí zaujali netradiční pokusy v učebně fyziky a učebně chemie. Zábavné aktivity byly doplněny prezentací projektů, exkurzí, volitelných předmětů, kroužků, přípravných kurzů pro žáky budoucí primy a vizí školy do budoucna.

Do přípravy této velkolepé akce se zapojili svědomitě jak zaměstnanci školy, tak i většina našich studentů a výsledek stál za to. Nejenže jsme si vyzkoušeli neobvyklé formy práce
a výuky, ale navíc nás celý den stmelil, zlepšil vzájemný respekt a spolupráci. Z reakcí návštěvníků i studentů můžeme soudit, že akce byla velmi zdařilá.

Děkujeme všem studentům, kolegům i návštěvníkům za vytvoření nebývalé atmosféry a budeme se těšit na viděnou na některé z dalších akcí našeho gymnázia.

Gabriela Švédová