Příběhy našich sousedů – Projekt žáků sekundy našeho gymnázia

Žáci sekundy se zapojili do Projektu Příběhy našich sousedů a slavnostně prezentovali svoji půlroční práci s pamětníkem Jaroslavem Pospíšilem z Nových Dvorů ve Společenském domě v Prostějově dne 25. března 2024 v 16:00 hod.

Díky spolupráci se Společenským domem a městem Prostějov se mohla uskutečnit závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů v těchto důstojných prostorách a žáci tak mohli o životech svých pamětníků vyprávět, recitovat nebo je divadelně ztvárnit.

Moderátor Šimon Švub pozval po zahájení slavnostního odpoledne na pódium ředitele Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově Mgr. Polcra, aby přivítal publikum, povzbudil žáky a řekl pár slov k významu tohoto projektu.

Hosté se tak mohli přenést do doby válečné či poválečné a ocitnout se uprostřed náletů, ale byla zde i řada příběhů z roku 1968, kdy se přímo na náměstí v Prostějově střílelo, a kasárny v Přáslavicích se plnili sovětskými vojáky. A dobu normalizace žáci přiblížili cestami pamětníků do Sovětského svazu buď za studiem nebo jako odměnu pro učitele, kteří se měli v rámci propagace komunismu blíž seznámit s místním školstvím.

Toto odpoledne plné silných příběhů se uskutečnilo za finanční podpory měst Prostějov, Velká Bystřice, Kojetín, Němčice nad Hanou, obcí Velký Týnec a Olšany u Prostějova, Gymnázia Lipník nad Bečvou, ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 a ZŠ Bedihošť. Odměny pro děti zajistily jednotlivá města, obce a Gemo, a.s.

Úkolem dětí bylo představit životní příběh pamětníka veřejnosti a odborné porotě, ve které zasedli reportér ČR Olomouc Petra Ševců, učitelka ze SOŠ Prostějov Mgr. Margita Novotná Vařeková a historik Muzea Prostějov Mgr. et Mgr. Václav Horák. Porotci hodnotili nejen vystoupení dětí na závěrečné prezentaci, ale také všechny výstupy, které během půlroční práce dětí vznikly.

Jedny z nejzajímavějších příběhů vznikly na Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov pod vedením paní učitelky Ligurské, na ZŠ Bedihošť díky paní učitelce Svozílkové, na ZŠ Olšany u Prostějova s paní učitelkou Janáčovou a na ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou v čele s paní učitelkou Procházkovou. Zaujal příběh paní Marie Matouškové ve formě videa natočeného přímo na náměstí v Prostějově, kde se v roce 1968 střílelo. Poutavým způsobem byl zpracován zážitek pana Štěpána Skopala, který v roce 1968 na vlastní kůži zažil okupaci a obsazování kasáren v Přáslavicích sovětskými vojáky. Paní Otilie Hradilová se s námi zase podělila o vzpomínky z doby válečné a zavzpomínala na výměnný obchod mezi Prahou a venkovem. A byli zde i takoví pamětníci, kteří se zapsali do dějin města jako kronikáři. A právě takovou „živou pamětí“ byla paní Jarmila Musilová z Lipníka nad Bečvou.

Slavnostní odpoledne svou hudbou doprovázeli hudebníci ZUŠ Prostějov pod vedením paní učitelky Terezie Brodové.

Děkujeme nejen za finanční podporu, ale i všem, kteří se na přípravě slavnostního odpoledne podíleli: muzikantům, moderátoru Šimonu Švubovi, všem řečníkům, předávajícím cen a spolupracovníkům ze Společenského domu, díky nimž proběhla prezentace v tak přátelské atmosféře!