Pevnost poznání - nanočástice

Kvartáni se vydali v pondělí 12. 6. 2023 na exkurzi do Olomouce.
Celá akce se konala v Pevnosti poznání a hlavním tématem byly “nanočástice”. Dokázali jsme tak propojit vědomosti z chemie a fyziky. Dokonce jsme se zkusili i práci v laboratoři, čí se dozvěděli, kde takové nanočástice najít.
Tento projekt sloužil jako část diplomové práce a my jsme rádi, že jsme mohli být její součástí.

Děkujeme a budeme se těšit na další výlety a exkurze.