Konverzační soutěže v anglickém jazyce

V druhém únorovém týdnu si žáci a studenti našeho lipenského gymnázia poměřili ve školním kole své jazykové schopnosti v poslechu, gramatice i mluvené části. Velmi nás překvapil opravdu velký zájem soutěžících, za což jim všem patří poděkování a obrovská pochvala. Soutěžilo se tradičně ve třech věkových kategoriích. V nejstarší kategorii (vyšší stupeň gymnázia) v těsném boji s Vojtou Kučerou (kvinta) nakonec vyhrál Radim Svoboda ze septimy. Ve druhé kategorii, určené žákům tercie a kvarty (8. a 9. třída) si první místo zasloužil Matěj Procházka z tercie a mezi nejmladšími se na prvním místě s převahou umístil Šimon Štoural. Vítězové všech kategorií naši školu na konci února a začátkem března skvěle reprezentovali také v okresním kole. Šimon Štoural se umístil na bronzovém třetím místě a Matěj a Radim pak skončili těsně pod stupni vítězů na místě čtvrtém.

Nejen vítězům, ale všech soutěžícím ještě jednou děkujeme za účast, zájem a přejeme hodně inspirace a chuti se dál rozvíjet po jazykové stránce.

Tým angličtinářů