Za Máchou do knihovny

Do Vědecké knihovny v Olomouci se v pátek 5. máje vydala třída kvinta. Po úvodní prezentaci, při které se studenti seznámili s historií i současnou nabídkou služeb knihovny, nás sympatická paní knihovnice provedla prostory této instituce. Prohlédli jsme si studovny, čítárny, výpůjční pulty, výstavní i kulturní prostory. Poté se k nám připojily další milé paní knihovnice a začala lekce o českém romantismu, o osobnosti a tvorbě Karla Hynka Máchy. Studenti pracovali ve skupinách a získávali informace ze všeho, co knihovna nabízí. Pročítali vypůjčené knihy ve studovnách, poslouchali nahrávky, prezentovali, dramatizovali, a dokonce i veršovali:

„Až srdce mé dobije,
jak zvony vesnického kostelu,
z lučních květin věnec mi uvije,
za branou věčného spánku lůžko si ustelu.“
(Patrik Fiala)

 Z knihovny jsme se vraceli obohaceni informacemi i zážitky.

                                                                                               Martina Žižlavská a třída kvinta