Školní kolo DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 2023/2024

Téma: Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko).

Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa

Kategorie I: sekunda, tercie a kvarta

Kategorie II: vyšší gymnázium

Výsledky:

I. kategorie

1. místo – Alice Tomková – kvarta

2. místo – Filip Sofka – sekunda

3. místo Matěj Procházka – kvarta

Další umístění:

Lukáš Jurečka

Iva Vránová

Natálie Kleiberová

Jan Vika

Dan Svoboda

Valentýna Lasíková

II. Kategorie

1. místo – Radim Výstřela – sexta

2. místo – Jan Skopalík – sexta

3. místo – Mirek Turna – septima

Pavlína Viktorjeníková