Beseda pro studenty fyzikálního semináře

V úterý 8.  listopadu 2022 se uskutečnila beseda s odborným asistentem Mgr. Petrem Novákem, Ph. D., který je zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci, Přírodovědecké fakulty, Katedry experimentální fyziky.
Tato beseda byla určena pro studenty oktávy, kteří navštěvují seminář z fyziky, aby se seznámili s nabídkou a možnostmi následného vysokoškolského studia fyziky na UP v Olomouci.

                                                                                                          Mgr. Helena Opluštilová