Adventní Vídeň

Jednodenní poznávací exkurze pro němčináře.

Termín: 13. 12. 2022 (sraz před budovou gymnázia v 5:30)

Cena: 700,- Kč (cena zahrnuje dopravu autokarem + pojištění)

Termín platby: do 7. 11. 2022

Číslo účtu: 19-427 822 0217 /0100

Bližší informace u p. uč. Ireny Friedmannové