Gymnázium na Summitu Světových škol v Praze

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 se vybraní zástupci školního týmu Světové školy GLNB zúčastnili Summitu Světových škol v Praze. Ještě před samotným začátkem jsme zhlédli výstavu Lidé a peníze v České národní bance a následně pokračovali do Centra současného umění Dox na Summit.
Úvodní příspěvek Michala Broži z Informačního centra OSN nás vtáhl do problematiky rovných příležitostí a genderové nerovnosti. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, například že: v parlamentech všech zemí světa je dnes jen 25 procent žen, žena byla někdy v historii v čele 89 ze 193 států světa, vice než 75 procent států světa má zákon na ochranu žen před domácím násilím a že jen 18 procent světových firem má na pozici vrcholového manažera nebo generálního ředitele ženu.
Po příspěvku Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, následovala panelová diskuze s názvem Společně ke spravedlivější škole. Při slavnostní části programu bylo certifikováno 12 nových Světových škol, které nás inspirovaly jejich programy a akcemi z letošního školního roku.
Závěrečnou částí byly Živé knihovny – v první jsme diskutovali nad problematikou kroků do neznáma a jejich přínosu pro náš život, ve druhé jsme se seznámili s projektem Mlč, zlato, který bojuje proti gendrově podmíněnému násilí na internetu a usiluje o kultivaci projevů v kyberprostoru.
Zbývající čas před odjezdem jsme využili k návštěvě Muzea fantastických iluzí, kde jsme zkoumali optické klamy.

Gabriela Švédová