Školní kolo fyzikální olympiády

Již v průběhu podzimu započalo na našem gymnáziu školní kolo fyzikální olympiády pro kategorie E (kvarta), F (tercie). Do soutěže se přihlásili žáci tercie: Tomáš Hazelka, David Střílka, Tadeáš Buričan a z kvarty Kateřina Václavíková a Richard Zdráhal. Všichni tito žáci museli správně vypočítat 5 obtížných, teoretických úloh a realizovat jednu experimentální úlohu. Všem se v tomto kole velice dařilo, jelikož se všichni výše jmenovaní stali úspěšnými řešiteli s postupem do okresního kola.

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným žákům za jejich ochotu se zúčastnit, tak časově i znalostně náročné soutěže.

Mgr. H. Opluštilová