Adaptační kurz - prima

Za krásného zářijového rána se většina žáků primy setkala u školní budovy se svými batůžky, kufříčky a taškami. Po odevzdání telefonů paní učitelce třídní pro nás přijel autobus a jelo se na adapťák! Cílem bylo seznámit se, skamarádit se a vytvořit správný fungující kolektiv. A to se nám povedlo!
S proškolenými instruktory jsme se lépe poznali ve všech rovinách – hry byly rozmanité, některé nás nutily přemýšlet více než jiné, ale hlavně jsme se museli naučit spolupracovat a odvést svůj díl práce v novém kolektivu. S tím jsme neměli problém, všechny úkoly jsme všichni hravě vyřešili a na závěr ještě zahráli divadlo na téma Červená Karkulka. Poslední den nás v lese čekaly nízké lanové překážky, které prověřily naši důvěru ve spolužáky jakožto jištění.
Adaptační kurz jsme si užili a jsme plní elánu do nového školního roku!

 

Třída prima, třídní učitelka I. Friedmannová, J. Zapletalová, G. Švédová