Po stopách napoleonských válek

Dne 13. 6. 2024 se žáci tercie a sexty Gymnázia Lipníka nad Bečvou zúčastnili historické exkurze – Po stopách napoleonských válek.
Hlavním tématem celého dne byla především bitva „tří císařů“ u Slavkova u Brna, která se odehrála 2. prosince. 1805. Nejprve jsme navštívili Slavkovský zámek, sídlo rodu Kouniců a také místo podepsání příměří, poté jsme se přemístili autobusem na památník Mohyly míru, který je věnován všem padlým vojákům v bitvě u Slavkova. Zde jsme navštívili interaktivní muzeum zaměřené na tento vojenský střet Napoleona, Františka II. a Alexandra I. Po menším výšlapu jsme si prohlédli kopec Santon, kde bylo rozmístěno francouzské dělostřelectvo a místo, odkud Napoleon vše řídil – vrch Žuráň.
Žáci tercie si doplnili učivo, které probírali ve škole na podzim a žáci sexty sbírali vědomosti o Napoleonovi a napoleonských válkách během dubna při hodinách dějepisu a také těmito názornými ukázkami přímo z bojiště.

V Lipníku nad Bečvou, 14. 6. 2024
Pavlína Viktorjeníková