Školní kolo Zeměpisné olympiády 2023–2024 kategorie A (třída prima)

Každoročně se naše gymnázium zapojuje do Zeměpisné olympiády. První kolo probíhá jako školní a jsou z něj vybíráni žáci, kteří nás budou reprezentovat v kole okresním.
Ve středu 10. 1. 2024 proběhlo školní kolo kategorie A, které je určeno pro nejmladší žákyně a žáky.
Celkem 16 žáků primy prokázalo v tomto kole výborné znalosti z oblasti kartografie, z tematického okruhu Země ve vesmíru a z obecné fyzické geografie.

Do okresního kola mohou však postoupit jen 3 nejlepší a těmi jsou Tadeáš Smolka, Jakub Rychtar a Jaroslav Klička.

Postupujícím blahopřejeme a přejeme jim hodně „zeměpisného“ štěstí v kole okresním, které se bude konat 21. února 2024 v Přerově.

Vítězové kategorie A (prima) ve školním kole Zeměpisné olympiády:

     1. místo: Smolka Tadeáš
     2. místo: Rychtar Jakub
     3. místo: Klička Jaroslav