Žáci učí žáky

V průběhu tohoto týdne si žáci vyššího gymnázia mohli vyzkoušet jaké je to být učitelem.
Ve spolupráci s učiteli si připravili aktivity do daných hodin a vzali výuku do svých rukou. Měli možnost si vytvořit výuku podle svých představ.
Každý se s tím vypořádal po svém. Od klasické hodiny, přes využití prezentačních programů až po vzdělávací aktivity a hry.

Jak se můžete dočíst níže, tak ohlasy byly pozitivní a šance, že by se tato akce opakovala je velká. 

Žáci, kteří si vyzkoušeli být učiteli, se vyjádřili následovně:

“Bylo zajímavé si vyzkoušet roli učitele, i když jen na jednu hodinu. Zjistili jsme, že práce učitele obnáší daleko více než si většina žáků myslí. Například příprava na hodinu a snaha
o to, aby byla efektivní a přínosná je náročná.”

“Role učitele není tak lehká, jak se mnohdy zdá. Obzvlášť, co se týče vysvětlování daného tématu a udržení pozornosti žáků. Měla jsem možnost roli učitele sama vyzkoušet a asi mě to jen utvrdilo, že tohle povolání možná budu jednou dělat.”

“Pouze po 3 „odučených” hodinách jsem si uvědomila, že v praxi nejde nic tak, jak si představujete při přípravě, a musíte se umět adaptovat za pochodu. Například aktivitou, která měla být na 10 minut, strávíte v jedné hodině 3 minuty a ve druhé 20, protože každou skupinu baví a jde jí jinak, přestože jsou žáci ze stejného ročníku. Překvapilo mě taky, jak moc se v komunikaci liší třídy, které mají mezi sebou věkový rozdíl pouze rok, ke každému se tak musí přistupovat jinak. Projekt byl pro mě velkým zážitkem a zkušeností a moc jsem si ho užila.”

“Začátek byl trošku nervózní, ale potom už to bylo lepší. Žáci se zapojovali a hezky pracovali. Určitě je do budoucna co zlepšovat, ale celkově hodnotím kladně. A když by se naskytla příležitost zkusila bych učit znova.”

“Byla to pro nás zajímavá zkušenost. Děti z tercie byly šikovné, ale po této zkušenosti jsme zjistily, že se učitelkami nestaneme.”

“Ze začátku jsem byla nervózní, nevěděla jsem jak třída bude reagovat ale  po chvilce jsme se všichni uklidnili a hodina byla super. Myslí, že Kahoot! byl velké plus a žáci si mohli probíranou látku více zarýt do paměti. Pěkně komunikovali a zapojovali se.”

Jak se to líbilo mladším žákům se dozvíte níže:

“Bylo fajn, že holky říkaly látku jednoduše a ne nijak složitě. Jen zápis byl místy zmatený, ale to je jediné mínus. celkově jsem byla spokojená a něco nového jsem se naučila.”

“Hodina byla v pohodě a příjemná. Pochopila jsem všechno, stíhala jsem si zapisovat a holkám bylo dobře rozumět a hezky se poslouchalo.”

“Bylo to super, výuka byla zábavná a vedená formou vzdělávacích her”

“Líbilo se mi, že to bylo oživení výuky. bylo dobré, že se nás ptali a snažili se vše vysvětlit. Vysvětlování bylo dobré a srozumitelné. Mohlo by to být vícekrát za rok.”

“Zajímavé zpestření výuky, oba byli lidští a v pohodě. Klidně víc takových hodin.”

“Líbilo se mi, že ochotně chodily pomáhat. Čekaly na nás, když jsme psali. Takže za 1.”

“Bylo to super, učivo co děvčata učila jsem pochopila hned. Určitě bych zopakovala!”