Nakresli tři krále 2023

V sobotu 20. května proběhlo v Olomouci v kině Metropol vyhodnocení tříkrálové výtvarné soutěže. Letošní ročník byl rozšířen i o literární část a zúčastnilo se ho přes dvě stovky dětí a žáků mateřských, základních i středních škol z celého Olomouckého kraje Za gymnázium se zúčastnili soutěže pouze dva žáci ze sekundy, a to Michal HázVeronika Venclíková. Oba zpracovali komiks. Verunčin příběh na téma Co mi dává naději porotu natolik zaujal, že se umístila mezi vítězi v kategorii žáků 7. – 9. ročníků.
Na fotografiích si její práci můžete prohlédnout.

Oběma účastníkům děkujeme, Verunce blahopřejeme a těšíme se na jejich další tvůrčí aktivity.

Krása a zdraví ze zahrady

Ornitologická stanice ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem v Přerově uspořádala výtvarnou soutěž na téma Krása a zdraví ze zahrady. Výstava prací žáků z celého okresu byla na jaře umístěna v Muzeu Komenského v Přerově. Gymnázium reprezentovala se svým výkresem Patricie Zemánková z primy. Její dílo můžete vidět na plakátu z akce , ale na přání autorky musíte hádat, který z poutavých obrázků to je.  

Děkujeme Patricii za účast a těšíme se na další spolupráci.

                                                                                                                 Martina Žižlavská