Školní kolo zeměpisné olympiády

V průběhu měsíce ledna se již  tradičně konalo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Nejlepší žáci z jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat v kole okresním, které se bude konat 22. února 2023 na GJŠ v Přerově.
V kategorii A nás budou reprezentovat Barfus Dominik (prima) a Kozelka Roman (prima), v kategorii C Kryštofovič Jan (tercie) a Géryková Adéla (kvarta).
V kategorii D postoupili do dalšího kola Skopalík Jan (kvinta), Hřivna David (sexta) a Výstřela Radim (kvinta).
Nejlepší řešitelé školního kola z kategorie B – Tadeáš Buričan (sekunda) a Adam Mazal (sekunda) se okresního kola bohužel nezúčastní, protože budou v době jeho konání na lyžařském výcviku.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za jejich snahu a projevený zájem.

Za zeměpisný tým: Irena Friedmannová, Blanka Skácelová a Jitka Zapletalová