Wettbewerb in der deutschen Sprache

(okresní kolo soutěže v německé konverzaci 2023-2024)

V pátek 23. 2. 2024 se již tradičně konala na SVČ ATLAS BIOS v Přerově okresní konverzační soutěž v německém jazyce.
Letos jsme za naši školu vyslali před porotu složenou z vyučujících německého jazyka z přerovských středních škol 2 zástupce našeho gymnázia – Matěje a Vojtu Kučerovy ze sexty.
Ani jeden z obou bratrů v silné konkurenci studentů všech gymnázií v okrese nezklamal. Matěj obsadil 3. místo, Vojta se umístil na 5. místě.
Děkujeme oběma studentům za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti nejenom při studiu německého jazyka.


„Jeden jazyk vás uvede do koridoru pro život. Dva jazyky otevřou všechny dveře na cestě“.

(Frank Smith)