Septima v Moravském Toskánsku

Od pondělí 10. 6. do úterý 11. 6. strávila naše třída svůj čas v Hovoranech, neboli v tzv. Moravském Toskánsku, v malebné vesničce Hovorany. Přestože nám počasí po většinu výletu nepřálo, i tak to mnohé z nás neodradilo od poznávání nového okolí a od bloudění vinicemi. Taktéž nás neodradila ani půlnoční večerka, kdy se většina z nás probrala o to více
k životu.
Návštěva vyhlídky Kobylí, tamější výrobny vína, následná lehká degustace a dále zastávka na zámku Milotice v úterý nás však již neminula.
Tímto bych však chtěla poděkovat naší třídní paní učitelce Libuši Blahové za pevné nervy a za zorganizování našeho předposledního společného výletu.

Jana Valošková
studentka Septimy