Za mamutem do Přerova

Turistický kroužek na naší škole je velmi populární. Oblíbili si ho žáci nejen z nižších ročníků, ale i ti starší. Tentokrát si na dubnové procházce v neděli 16. dubna prošli žáci gymnázia významné archeologické naleziště. Stezka Předmostím až do pravěku je naučná stezka, která seznamuje v rozmanitém terénu žáky s dějinami pravěku.
Začíná v Předmostí v Přerově, kam jsme přijeli z Lipníka nad Bečvou vlakem a poté pěšky až na nejvyšší bod – Čekyňský kopec – 305 m. n m. Informační tabule podél cesty informují o dějinách a zajímavá atrakce pro žáky je bezpochyby mamutík Tomík.

Trasa nám nakonec trvala cca 5 hod a nachodili jsme přes 16 km. Slunečné počasí a příjemný kolektiv nás nabyl pozitivní energií, a proto plánujeme v květnu další výšlap.

 

Pavlína Viktorjeníková