Úsměv bez hranic

V únoru 2023 se žáci třídy Kvarty přihlásili do celostátní soutěže Proměny – měníme svět k lepšímu. Jedná se o soutěž pro všechny věkové kategorie základních a středních škol. Základem bylo si vybrat citát J. A. Komenského a vymyslet projekt, který by pomohl změnit něco k lepšímu.

My jsme si vybrali tento: „Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“, a projekt dostal název Úsměv bez hranic.
Rozhodli jsme se potěšit naše nejstarší a vyloudit na jejich tváři úsměv, a proto jsme se ve svém volném čase vydali do Domova seniorů v Hranicích. Připravili jsme si spojovačky, doplňovačky a také pracovní činnosti, čímž jsme chtěli naše „staroušky“ motivovat a pobavit. Konečnou podobu projektu jsme odeslali a teď už nám nezbývá, než čekat na umístění.

Doufáme, že jsme seniory trošku potěšili, nicméně i pro nás byla setkání s nejstaršími velkým přínosem. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o jejich životech, mnohdy z doby i před 60 lety!