Projektový den

Projektový den: Ne/rovnosti ve společnosti.
Ve čtvrtek 2. května 2024 si vyučující připravili pro studenty projektový den s názvem Ne/rovnosti ve společnosti. Studenti byli rozděleni do věkově smíšených tříd a postupně se zaměřili na určité aspekty tématu. V rámci tématu Rovnoprávný svět se studenti obecně zabývali otázkou rovnosti a nerovnosti. Dále diskutovali o významu vzdělání jako nástroje pro změnu společnosti, o vzdělávacích příležitostech, o významu osvěty a roli školství v boji proti nerovnostem ve společnosti. Neméně důležitý byl i blok s názvem Bohatí chudí, chudí bohatí, kde studenti zkoumali ekonomickou nerovnost ve společnosti, příčiny a důsledky chudoby a bohatství. Hledali také způsoby, jak tuto nerovnost zmírnit. V lekci Co mohu udělat já hledali způsoby, jak mohou sami přispět k vytvoření rovnoprávnější společnosti. Diskutovali o dobrovolnictví, aktivismu a malých krocích, které mohou udělat každý. Nezapomněli jsme ani na problematiku gendru. Náplní této hodiny byly stereotypy, role mužů a žen ve společnosti a bojem za rovnoprávnost.

Projektový den byl úspěšný a studenti měli možnost se hlouběji zaměřit na důležitá témata. Doufáme, že tato akce přispěla k jejich vědomostem a modernímu pohledu na svět.

Gabriela Švédová