Historická exkurze - Po stopách napoleonských válek

Dne 18. dubna 2023 se žáci tercie a sexty Gymnázia Lipníka nad Bečvou zúčastnili historické exkurze – Po stopách napoleonských válek.

Hlavním tématem celého dne byla především bitva „tří císařů“ u Slavkova u Brna, která se odehrála 2. prosince. 1805. Nejprve jsme navštívili Slavkovský zámek, sídlo rodu Kouniců a také místo podepsání příměří, poté jsme se přemístili autobusem na památník Mohyly míru, který je věnován všem padlým vojákům v bitvě u Slavkova. Zde jsme navštívili interaktivní muzeum zaměřené na tento vojenský střet Napoleona, Františka II. a Alexandra I. Po menším výšlapu jsme si prohlédli kopec Santon, kde bylo rozmístěno francouzské dělostřelectvo a místo, odkud Napoleon vše řídil – vrch Žuráň.

Žáci tercie si doplnili učivo, které probírali ve škole na podzim a žáci sexty sbírají vědomosti o Napoleonovi a napoleonských válkách právě nyní při hodinách dějepisu a také těmito názornými ukázkami přímo z bojiště.

Pavlína Viktorjeníková