Wettbewerb in der deutschen Sprache

Okresní kolo soutěže v německé konverzaci 2022-2023

V pondělí 20. 2. 2023 se již tradičně konala na SVČ ATLAS BIOS okresní konverzační soutěž v německém jazyce.
Letos jsme za naši školu vyslali před porotu složenou z vyučujících německého jazyka z přerovských středních škol 2 zástupce našeho gymnázia – Violu Filipcovou a Matěje Kučeru z kvinty.
Kategorie SŠ III. A, ve které  Viola a Matěj soutěžili, je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol.
I přesto, že Viola a Matěj patřili mezi nejmladší účastníky soutěže, podařilo se jim v obrovské konkurenci mnohem starších žáků obstát se ctí. Matěj obsadil krásné 4. místo, Viola místo 7.

Oběma gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti v dalším studiu.

„Jeden jazyk vás uvede do koridoru pro život. Dva jazyky otevřou všechny dveře na cestě“.

(Frank Smith)