Krajské kolo fyzikální olympiády

Ve středu 18. ledna 2023 se na PřF UP v Olomouci uskutečnilo krajské kolo FO pro žáky 4. ročníku SŠ. Naše gymnázium zde velice dobře reprezentoval student oktávy Michal MAINUŠ.

 Cesta do krajského kola byla pro něho poměrně náročná, jelikož se Michal musel nejdříve propočítat přes školní kolo. Musel také absolvovat 2 denní přípravný seminář na Přírodovědecké fakultě a až poté byl pozván k účasti v krajském kole. Michal ani zde nezaváhal a umístil se na krásném 7. místě z celého kraje.

Chtěla bych touto cestou Michalovi poděkovat za celoroční svědomitou přípravu na olympiádu i za vzornou reprezentaci Gymnázia v Lipníku nad Bečvou v tak náročné kategorii FO.

Mgr. Helena Opluštilová