Žáci gymnázia poznávali Hraběnčinu naučnou stezku

Jarní počasí vylákalo žáky gymnázia opět k turistickému výšlapu do okolí Lipníka nad Bečvou. Tentokrát byla v plánu Hraběnčina naučná stezka kolem Veselíčka.

V sobotu 9. 3. se žáci sešli na autobusovém nádraží a vyjeli do Veselíčka, kde si nejprve prohlédli místní zámeček z konce 18. století a jeho rozlehlou zahradu. Poté se vydali po naučné stezce, převážně lesem, po zastaveních, kterými provází fiktivní hraběnka Josefka.

Nejzajímavější bylo asi zastavení u památníku napoleonských válek, kde se nachází hřbitov se 700 padlými vojáky během bitev slavného Napoleona. V zámku byl totiž pro raněné a nemocné vojáky zřízen lazaret.

Poté jsme se vraceli přes Osek nad Bečvou a cyklostezku zpět do Lipníka nad Bečvou.

Žáci ušli téměř 18km a nutno podotknout, že všichni byli velmi stateční, i když jim síly evidentně ke konci výšlapu docházeli.

Pavlína Viktorjeníková