Dějepisné muzeum Komenského v Přerově

Dne 14. listopadu 2023 se Prima Gymnázia Lipník nad Bečvou vypravila na výlet do muzea Komenského v Přerově. Zde je čekal velmi zajímavý program nejen o Janu Amosu Komenském, ale také o archeologických vykopávkách v okolí města Přerova. Programem provázela velmi milá paní, díky které se studenti i učitelé vrátili do dávných časů: od pravěku až do dneška. Studenti si také směli potěžkat vzácné vykopávky a archeologické nálezy, které byly nalezeny na Předmostí Přerova, mezi které patřily stoličky mamuta nebo kosti pravěkých zvířat. Po procházce dobou ledovou, bronzovou a železnou se studenti přesunuly do učeben a tříd využívaných žáky z 17., 18. a 19. století. Mohli také spatřit velmi vzácnou výstavu hmyzu, která obsahovala více než 2 500 jedinečných druhů motýlů, brouků a pavouků nebo také vzácnou výstavu minerálů osahující veškeré možné minerály a horniny. Poslední zastávkou v samotné budově muzea byla výstava krojů z Hané a jiných dávných regionů a zvyků a tradic. Po prohlídce muzea studenti vyšli na věž, kde se dozvěděli před jak dlouhou dobou byla věž vystavěna a jak se stavěla.

Vše bylo zakončeno krátkou přestávkou na náměstí a pak hurá domů.

Za třídu primu napsala Klára Piková