Běh pro zdraví sebe i ostatních

Jaké to je vymyslet, naplánovat, zorganizovat velký projekt a přispět tak vyššímu cíli, si na vlastní kůži vyzkoušeli studenti našeho gymnázia. V září tohoto školního roku se naše škola rozhodla zapojit do mezinárodního projektu Světová škola. Byl vytvořen studentský tým světové školy GLNB a vymýšlení a plánování mohlo začít. Cílem projektu je identifikovat lokální problém, dát ho do souvislosti se světovým děním a pak nějakým způsobem přispět k jeho řešení. Naši studenti si zvolili problematiku zdraví a kvalitního života. Studenti chápou, že téma našeho vlastního zdraví, zejména studentů je v dnešní době důležité a všem blízké, spojené s každodenním životem.
Nejprve jsme řešili problematiku energií v rámci Týdne globálního vzdělávání, následoval projektový den Světový den výživy v rámci Dne otevřených dveří gymnázia a celý projekt vyvrcholil 2. května charitativní akcí: Běh pro zdraví sebe i ostatních. Studenti se snažili poukázat na zdraví a kvalitní život studentů fyzickou aktivitou, vybrat finanční prostředky na dobrou věc, spojit lipenské školy i širší veřejnost.
Při plánování akce Běh pro zdraví sebe i ostatních se studenti museli vypořádat s mnoha výzvami. Hledali prostor pro pořádání běhu, způsoby propagace běhu, sponzory, zajišťovali potřebné vybavení, materiál a odměny pro běžce. Dále bylo třeba se spojit s lokálními charitami a vybrat vhodného příjemce daru. Nakonec jsme se dostali k olomoucké Společnosti pro ranou péči, jež nám poskytla kontakt na maminku Davídka Lukši. Chtěli jsme finančně a pokud možno i dary podpořit někoho, kdo bohužel nemůže tak jako my vést život plný pohybu a sportu, a to se povedlo.
Běhu se účastnilo pro nás neuvěřitelných 299 lidí. Přihlásili se studenti i vyučující nejen z našeho gymnázia, ale také například ze Základní a mateřské školy Lipník nad Bečvou Hranická, Základní školy Lipník nad Bečvou Osecká, ze Střední školy elektrotechnické. Také jsme mohli přivítat několik sportovců z řad široké veřejnosti. Účastníci udělali něco pro své zdraví a na připravených stanovištích se měli možnost dozvědět řadu informací o sportu a výživě u nás a ve světě. K příjemnému průběhu akce napomohlo i pěkné počasí.
Děkujeme všem běžcům, pomocníkům, podporovatelům a partnerům, a také Davídkovi a jeho mamince, kteří nám běh pomohli zahájit. Největší dík patří členům školního týmu světové školy GLNB, kteří odvedli opravdu pořádný kus práce a ukázali, že i studenti zvládnou velké věci. Děkujeme!

Za školní tým světové školy GLNB, Gabriela Švédová