Jak žili naši slovanští předkové?

To a mnohé další zjistili žáci sekundy Gymnázia Lipník nad Bečvou, kteří vyrazili 13. 6. 2024 na dějepisnou exkurzi do Archeoskanzenu Modrá. Zde je k vidění rekonstrukce Velkomoravského sídliště a formou tříhodinového programu pro školy přibližuje žákům jednu z nejvýznamnějších etap našich dějin. Názorné ukázky dobových řemesel – kovářství, výroby keramiky, pekařství,…jsou pro žáky zajímavé i tím, že se do procesu výroby sami zapojí.
Skanzen vznikl na základě archeologických nálezů z 9. století.
Dále žáci navštívili botanickou a sladkovodní expozici Živá voda, kde se seznamují s životem ve vodě i kolem vody. Nejzajímavější byl asi podvodní tunel ve sladké vodě, který se nachází v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry. V přírodním biotopu se žáci mohli i osvěžit, což při teplotě vzduchu 30 stupňů bylo velmi příjemné.
Žáci si ve zbylém čase ještě prohlédli nejvýznamnější poutní místo na Moravě – Velehrad.
Protože tato exkurze byla součástí výletu, žáci dále pokračovali do Strážnice, kde se ubytovali v kempu Strážnice. Ubytování na 4lůžkových chatkách a poté program v kempu proběhl bez problémů.
Druhý den byla objednána plavba po Baťovým kanálu, využití místního bazénu k vodnímu osvěžení a poté odjezd domů.

V Lipníku nad Bečvou, 20. 6. 2024
Pavlína Viktorjeníková