Komenského muzeum v Přerově


Komenského muzeum v Přerově přivítalo žáky primy - 2019
Již tradičně naši nejmladší žáci navštívili na konci listopadu Komenského muzeum v Přerově proto, aby si názornými ukázkami doplnili učivo z hodin dějepisu. Pravěká expozice svými významnými nálezy z lokality Přerovska - Předmostí přibližuje život, společnost, způsob pohřbívání v pravěku. Archeologické sbírky obsahují především různé předměty denní potřeby, zbraně, šperky, keramiku, ale i proslulé mamutí kly a kosti. Následně si žáci prohlédli vývoj školních tříd od 17. století až po 2. polovinu 20. století. Zajímavá byla i sbírka hmyzu, kterou zakládal Ladislav Hudeček a zachycuje více než 9 tisíc druhů hmyzu a jejich vývojová stádia. Žáci si ještě prohlídli expozici minerálů a výstavu tradičních moravských krojů. Poslední zastávkou byla zámecká věž, ze které je krásná vyhlídka na celý Přerov a okolí.
Pavlína Viktorjeníková


Gymnázium v Lipníku nad Bečvou, Komenského sady 62, Lipník nad Bečvou 751 31
dotazy a připomínky k provozu serveru zasílejte správci serveru